CZŁOWIEK W KULTURZE. Pismo poświęcone filozofii i kulturze.

Człowiek w kulturze nr 29 (2019). Pedagogika - nauka czy ideologia?

Spis treści

Wspomnienia

Od Redakcji

 • Piotr Jaroszyński - Pedagogika: w służbie człowieka czy Nowego Porządku Świata?
 • Andrzej Maryniarczyk SDB - Paedagogia perennis
 • Zdzisław Klafka CssR - Pedagogika przez media – szanse i zagrożenia
 • Peter A. Redpath - Główna przyczyna powszechnego zaniku współczesnych szkół katolickich i uniwersytetów na Zachodzie i sposoby naprawy
 • Richard Fafara - Ideology and Aristotelian Philosophy
 • Barbara Kiereś - Ideologizacja pedagogiki. Współczesne tendencje
 • Artur Andrzejuk - Wychowanie filozoficzne w ujęciu Mieczysława Gogacza
 • Mariusz Gizowski, Mikołaj Krasnodębski - Ideologizacja pedagogiki. Destrukcja etycznego i racjonalnego myślenia o wychowaniu
 • Marek Czachorowski - Pedagogika wobec żądań środowisk LGBT
 • Joanna Kiereś-Łach - Kluczowe kompetencje interpersonalne, a skuteczne porozumiewanie się z uczniem
 • Marian Kryk - Elementy kultury arystokratycznej w myśli o. Jacka Woronieckiego
 • Tomasz Mitraszewski - O. Jacek Woroniecki a Jean-Jacques Rousseau: spór o naturę
 • Iwona Brzozowska - Ksiądz Piotr Skarga i ojciec Jacek Woroniecki – próba porównania ideałów moralnych

Varia

 • Fr. Michael Nnamdi Konye - Moral life as a journey towards human transcendenc
 • Mikołaj Krasnodębski - Dokonania filozofii polskiej od Witelona do Karola Wojtyły
 • Tomasz Szendzielarz - Filozoficzna analiza relacji między pojęciem opisującym rzeczywistość fizyczną a jej realnym istnieniem na tle osiągnięć współczesnej fizyki
 • Karolina Falba - Próby wyjaśnienia zjawiska przestępczości i kary

Sylwetki Słynnych Myślicieli

 • Álvaro Berrocal Sarnelli = La biografía intelectual de Tomás de Aquino
 • Krystyna Szawłowska - Droga do powstania Roku 1984 – życiorys George’a Orwella
 • Grażyna Grochowska - Klemens Aleksandryjski. Życie i dzieło

Recenzje

 • Marian Kryk - Recenzja książki autorstwa Gertrude Elizabeth Dziewicki pt. Glimpsesof Polish Life in Town and Country. Pre-war to 1918. Wydawnictwo Stanford,Londyn 1937, s. 75

Z nowości wydawniczych

 • Katarzyna Stępień
 
 
Powered by Phoca Download