CZŁOWIEK W KULTURZE. Pismo poświęcone filozofii i kulturze.

● Punktacja MEiN: 70 / 2021

● Czasopismo indeksowane w bazach: 

BazHum 
CEEOL
Index Copernicus
ERIH PLUS

● Harzing’s Publish or Perish: H-index = 5